Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 10/1/2022, 8:33
Lượt đọc: 26

Chuyên đề: Nhà quản lý giáo dục trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0- Ngày 22/4/2021 cho toàn thể Hiệu trưởng 3 bậc học.

Chuyên đề: Nhà quản lý giáo dục trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0- Ngày 22/4/2021 cho toàn thể Hiệu trưởng 3 bậc học.

Báo cáo viên: TS Tô Nhi A

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87