Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ ba, 30/11/2021, 8:33
Lượt đọc: 26

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC QUẬN TẬN BÌNH NĂM HỌC 2021 – 2022

Sáng ngày 29/11/2021 tại trường Bồi dưỡng Giáo dục đã diễn ra Hội nghị Viên chức- Người lao động năm học 2021-2022. Hôi nghị có sự tham gia của Ban giám hiệu, toàn thể giáo viên, nhân viên trường BDGD.

  Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164