Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.

Hiệu trưởng

Ngô Hà Quỳnh Trâm
Ngô Hà Quỳnh Trâm

Giáo viên

Bùi Kim Thành
Bùi Kim Thành
Nguyễn Ngọc Hữu
Nguyễn Ngọc Hữu
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Đỗ Quốc Khánh
Đỗ Quốc Khánh

Điện thoại riêng: 0985806781

Email liên lạc: qkhanh1900@gmail.com

Nguyễn Thanh Hiệp
Nguyễn Thanh Hiệp
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Cao Thị Nguyệt
Cao Thị Nguyệt
Phạm Ngọc Hùng
Phạm Ngọc Hùng

Vị trí công tác: Tổ Tiểu học

Nguyễn Đông Quân
Nguyễn Đông Quân
Nguyễn Thị Phượng Quyên
Nguyễn Thị Phượng Quyên
Nguyễn Thị Minh Thu
Nguyễn Thị Minh Thu
Mai Thị Mộng Thu
Mai Thị Mộng Thu
Phạm Thị Ánh Tuyết
Phạm Thị Ánh Tuyết
An Văn Tam
An Văn Tam
Nguyễn Thị Phương Lan
Nguyễn Thị Phương Lan