Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 29/3/2021, 8:52
Lượt đọc: 83

Tập huấn thông tư 01,02,03/2021/BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Ngày 15/03/2021 Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã tổ chức tập huấn tập huấn Thông tư 01,02,03/2021/BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

  Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87