Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 29/3/2021, 9:5
Lượt đọc: 63

Tập huấn Luật Giáo Dục 2019

Ngày 15/03/2021 Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã tổ chức tập huấn tập huấn Luật Giáo Dục 2019.

  Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87