Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ tư, 3/11/2021, 15:54
Lượt đọc: 30

Quyết định công khai dự toán bổ sung năm 2021

Tác giả: Trường bdgd
Nguồn tin: Tài chính

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87