Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ tư, 30/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 316

Đại hội Công Đoàn và Cán Bộ Viên Chức nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 25 tháng 10 năm 2019 tại trường Bồi dưỡng Giáo dục đã diễn ra hội nghị Đại hội Công Đoàn và Cán Bộ Viên Chức nhiệm kỳ 2019-2024.

  Dưới đây là một số hình ảnh buổi hội nghị:

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87