Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ ba, 1/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 646

CHUYÊN ĐỀ: “THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG”

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

  Ngày 30 tháng 09 năm 2019 trường Bồi dưỡng Giáo dục đã tổ chức chuyên đề  “THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG”.

  Dưới đây là một số hình ảnh buổi chuyên đề:

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87