Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 10/5/2021, 15:43
Lượt đọc: 67

Chuyên đề Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí

Sáng ngày 26/4/2021 tại Trường BDGD đã tổ chức chức Chuyên đề Phòng, Chống Tham Nhũng, Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí.

  Dưới đây là một số hình ảnh buổi chuyên đề:

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164