Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ sáu, 16/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 149

Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS và đơn vị trực thuộc.
 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87