Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ năm, 28/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 281

Về thời gian khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II năm 2020

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non.

Tác giả: Trường Bồi dưỡng Giáo dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87