Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ ba, 26/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 208

Thư mời: V/v Tham dự chuyên đề cấp quận môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở công lập và ngoài công lập.

Tác giả: Nguyễn Thị Phượng Quyên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87