Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 25/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 188

Thư mời: V/v Tham dự chuyên đề cấp quận bộ môn Âm nhạc NH: 2019-2020

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

V/v tham dự chuyên đề Âm nhạc cấp quận năm học 2019 - 2020.

Lưu ý: có đính kèm File Tài liệu chuyên đề.

Tác giả: Nguyễn Đông Quân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87