Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ ba, 26/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 237

Thư mời: Về việc tham dự chuyên đề cấp quận môn Toán năm học 2019-2020

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

Về việc tham dự chuyên đề cấp quận môn Toán năm học 2019-2020.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hữu

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87