Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ năm, 28/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 228

Thông báo: Về việc tổ chức lớp Tiếng Anh giao tiếp năm 2020

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Tác giả: Trường Bồi dưỡng Giáo dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87