Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ tư, 12/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 180

[Thông báo]: Về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo viên trung học năm học 2019 - 2020

 * Lưu ý: Các đơn vị gửi báo cáo về Cô Nguyễn Trần Phượng Quyên (mariaphuongquyen@gmail.com).

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87