Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ sáu, 14/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 242

[Thông báo]: Về tổ chức các lớp bồi dưỡng thi chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS

Về tổ chức các lớp bồi dưỡng thi chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc năm 2020

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87