Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 9/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 267

[Thông báo]: Về tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87