Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ ba, 12/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 218

Thông báo Tổ chức thi sát hạch Chừng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ trường học năm 2019

Tác giả: Trường Bồi dưỡng Giáo dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87