Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ năm, 7/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 214

[Thông báo]: Tiếp tục Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (tháng 05-2020)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87