Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 285

[Thông báo]: Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản (18/5/2020)

Khai giảng Lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thời gian: 17g30, Thứ Hai (ngày 18/5/2020)

Địa điểm: Phòng máy tính (Trường Bồi dưỡng Giáo dục)

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87