Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ sáu, 1/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 159

LỊCH HỌC LỚP MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 2019

LỚP MN NGOÀI CÔNG LẬP KHAI GIẢNG TỐI THỨ 2 (4/11/2019) LÚC 17.30
Tác giả: NGÔ HÀ QUỲNH TRÂM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87