Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ sáu, 16/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 291

Lịch học lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 năm 2019

Các trường nộp hồ sơ và học phí giáo viên dự học từ ngày 12/08/2019 cho cô Kiều và cô Nguyệt trường Bồi dưỡng Giáo dục.

 Dự kiến Lịch học các lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 năm 2019:

  Thời gian:Các lớp bắt đầu học vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 09/09/2019 (Thứ Hai).

  Địa điểm học: Trường Bồi dưỡng giáo dục Tân Bình (97 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình)

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87