Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ sáu, 16/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 164

KHẨN: Thông báo Khai giảng lớp Bồi dưỡng trình độ Lý luận Trung cấp chính trị năm 2019 (lớp học ngày thứ bảy và 1 ngày trong tuần)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87