Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ tư, 6/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 185

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020

Kính gửi:- Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87