Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
Thứ sáu, 16/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 194

Danh sách tham dự lớp Bồi dưỡng Chính trị hè 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87